ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย  (อ่าน 22990 ครั้ง)

ธันวาคม 22, 2008, 10:25:07 pm
 • อย่าท้อเพราะคำคน
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1963
  • MSN Messenger - sawangpattaya@gmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจะขึ้นดำรงตำแหน่งได้ และอาจเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็ได้ ตามแต่รัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น บัญญัติให้มีขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยเรียกว่า ประธานคณะกรรมการราษฎร ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 และภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ตำแหน่งดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนเป็น นายกรัฐมนตรี

ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนแรก คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา และคนปัจจุบัน คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หลังจากได้รับการเลือกในสภาด้วยคะแนน 235 ต่อ 198 (พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551ประธานคณะกรรมการราษฎร
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 1

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 1  28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 2  10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 3  1 เมษายน พ.ศ. 2476  - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 2

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 4   21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 5   16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 - 22 กันยายน พ.ศ. 2477
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 6   22 กันยายน พ.ศ. 2477 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 7   9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 -  21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 8   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก พิบูลสงคราม)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 3

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 9   16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 10  7 มีนาคม พ.ศ. 2485  - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 4

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 11  1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488นายทวี บุณยเกตุ
นายกรัฐมนตรีคนที่ 5

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 12   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 - 17 กันยายน พ.ศ. 2488หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
นายกรัฐมนตรีคนที่ 6

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 13   17 กันยายน พ.ศ. 2488 - 31 มกราคม พ.ศ. 2489พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 (ครั้งที่ 2)

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 14    31 มกราคม พ.ศ. 2489 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2489ปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 7

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 15   24 มีนาคม พ.ศ. 2489 -  11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 16   11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 -  23 สิงหาคม พ.ศ. 2489พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 8

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 17    23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 -  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 18    30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 -  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 (กลับมาครั้งที่ 3)

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 19    10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 -  21 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2491
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 20    21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 -  8 เมษายน พ.ศ. 2491จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก พิบูลสงคราม)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 3  (กลับมาครั้งที่ 2)

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 21    8 เมษายน พ.ศ. 2491 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 22    25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 23    29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 24    6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 25    24 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 26    21 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500


 :)คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500 :Pนายพจน์ สารสิน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 9

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 27    21 กันยายน พ.ศ. 2500 - 1 มกราคม พ.ศ. 2501จอมพลถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรีคนที่ 10

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 28    1 มกราคม พ.ศ. 2501 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรีคนที่ 11

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 29    9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506จอมพลถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรีคนที่ 10  (กลับมาครั้งที่ 2)

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 30    9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 31    7 มีนาคม พ.ศ. 2512 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

สภาบริหารแห่งชาติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 32    18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516นายสัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรีคนที่ 12

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 33    14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 34    27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
นายกรัฐมนตรีคนที่ 6  (กลับมาครั้งที่ 2)

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 35    15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
นายกรัฐมนตรีคนที่ 13

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 36    14 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 20 เมษายน พ.ศ. 2519หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
นายกรัฐมนตรีคนที่ 6  (กลับมาครั้งที่ 3)

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 37    20 เมษายน พ.ศ. 2519 - 25 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 38    25 กันยายน พ.ศ. 2519 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
นายกรัฐมนตรีคนที่ 14

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 39    8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 40    11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 41    12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2523พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรีคนที่ 16

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 42    3 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 30 เมษายน พ.ศ. 2526
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 43    30 เมษายน พ.ศ. 2526 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 44    5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรีคนที่ 17

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 45    4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 46    9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 18

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 47     2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 7 เมษายน พ.ศ. 2535พลเอก สุจินดา คราประยูร
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (ปฏิบัติราชการแทน)


คณะรัฐมนตรีชุดที่ 48    7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
คณะรัฐมนตรีชุดที่ 48    24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 18  (กลับมาครั้งที่ 2)

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 49    10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน พ.ศ. 2535


นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรีคนที่ 20

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 50    23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538นายบรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 51    13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรีคนที่ 22

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 52    25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรีคนที่ 22  (กลับมาครั้งที่ 2)

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 53    9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีคนที่ 23

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 54    17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
                             11 มีนาคม พ.ศ. 2548  - 5 เมษายน พ.ศ. 2549

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 55    5 เมษายน พ.ศ. 2549 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
                            23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549


คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรีคนที่ 24

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 56    1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 29 มกราคม พ.ศ. 2551นายสมัคร สุนทรเวช
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (ปฏิบัติราชการแทน)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 25

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 57    29 มกราคม พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน พ.ศ. 2551
                             9 กันยายน พ.ศ. 2551 -  18 กันยายน พ.ศ. 2551นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล (ปฏิบัติราชการแทน)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 26

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 58    18 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
                             2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรีคนที่ 27

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 58    17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 26, 2008, 12:14:13 am โดย Teacher »
ความรู้คือประทีปส่องสว่าง
การให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ไม่มีวันทำให้แสงสว่างของตัวเองอับเฉาได้ มีแต่จักช่วยกันทำให้โลกนี้สว่างไสวมากขึ้น...เท่านั้น
----------------------------------------------------------

 


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal