ผู้เขียน หัวข้อ: พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ  (อ่าน 24371 ครั้ง)

มิถุนายน 09, 2009, 11:18:42 pm
  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 88
    • ดูรายละเอียด
    • Zhulian Distributor ซูเลียน พัทยา
    • อีเมล์
พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

เปิด - ชักธงขึ้น - สวดมนต์ - สงบนิ่ง - ตรวจ - แยก

(๑) เปิด - ผู้กำกับยืนอยู่หน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรียกลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม

(๒) ชักธงขึ้น - เมื่อลูกเสือเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว ผู้กำกับสั่งลูกเสือ “กอง-ตรง” แล้วลูกเสือที่เป็นหมู่
บริการหรือทำหน้าที่หมู่บริการ ๒ คนเป็นผู้ชักธง คือ ให้เดินเข้าไปห่างจากเสาธงประมาณ ๓ ก้าว ทั้งสอง
แสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์ แล้วคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้า ๒ ก้าวเพื่อแก้เชือกที่ผูกธงออกแล้วถอยหลังมา
ตามเดิม สองคนช่วยกันชักธง (ให้ผืนธงอยู่ด้านขวาของผู้ชัก) ผู้กำกับเป็นผู้สั่งทำความเคารพโดยออกคำสั่ง
“กอง-วันทยา-วุธ” ลูกเสือทำท่าตรง วันทยาวุธพร้อมกันแล้วแต่กรณี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทำวันทยหัตถ์ ๓ นิ้ว หมู่บริการนำร้องเพลงชาติ พอธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว คนหนึ่งเดินเข้าไปผูกเชือกธง อีกคนหนึ่งคงยืนอยู่ในท่าตรง (ไม่ต้องทำวันทยหัตถ์)
เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้วให้ถอยหลัง ๒ ก้าว มาหาคนที่กำลังยืนรออยู่ ทั้งสองทำวันทยหัตถ์ - ลดมือลง
(ขณะนี้ลูกเสือในแถวทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยหัตถ์ หรือวันทยาวุธแล้วแต่กรณี) วิ่งกลับไปเข้าที่ของตน แล้ว
ทำวันทยหัตถ์ หรือวันทยาวุธแล้วแต่กรณีเหมือนลูกเสือในแถว ผู้กำกับสั่งว่า “มือลง” ถ้าลูกเสือมีไม้พลอง
ให้เปลี่ยนเป็น “เรียบ-อาวุธ” ทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกัน ส่วนผู้กำกับและผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่นๆให้ลด
มือลงพร้อมกับลูกเสือสองคนที่ชักธง(ก่อนวิ่งกลับไปเข้าที่)

(๓) สวดมนต์ - พอลดมือลง (หรือเรียบอาวุธ) แล้วทุกคนอยู่ในท่าตรงแล้วถอดหมวก เตรียมตัวสวด
มนต์ หมู่บริการนำสวดมนต์
แต่ถ้าลูกเสือมีพลอง ให้ยกพลองมาวางไว้กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสอง พลองส่วนบนพิงแขน
ซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่แล้ว

(๔) สงบนิ่ง - เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ทุกคนสงบนิ่ง

(๕) ตรวจ - การตรวจในตอนนี้จะตรวจอะไรก็ได้ เช่น เล็บ ฟัน ความสะอาดอื่นๆ (ผู้กำกับเป็นผู้สั่ง
ก่อนจะให้ตรวจอะไร) แต่การตรวจในตอนปิดนั้น ให้ตรวจเครื่องแบบอย่างเดียว เพราะเหตุu3623 .่า ลูกเสือเรียน
มาเป็นเวลานาน เครื่องแต่งกายย่อมไม่เรียบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับบ้าน ผ่านที่ชุมนุมชนหลาย
แห่ง ถ้าไม่เรียบร้อยอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได้
วิธีตรวจ ตามปกติผู้กำกับจะให้รองผู้กำกับเป็นผู้ตรวจ แต่บางกรณีรองผู้กำกับไม่อยู่หรือมีน้อย ผู้
กำกับจะให้นายหมู่ตรวจแทนก็ได้ ถ้ารองผู้กำกับตรวจ รองผู้กำกับที่จะไปตรวจนั้น ต้องทำความเคารพ
(วันทยหัตถ์) ผู้กำกับเสียก่อน แล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอไปถึงหน้าหมู่ลูกเสือที่จะรับตรวจ นายหมู่สั่ง
ลูกเสือในหมู่ของตนว่า “หมู่.... ตรง” ลูกเสือทุกคนตรง นายหมู่คนเดียวทำวันทยหัตถ์ แล้วลดมือลง ก้าวไป
ข้างหน้า ๑ ก้าว ทำวันทยหัตถ์แล้วรายงานว่า “หมู่..... พร้อมที่จะรับตรวจแล้วครับ/ค่ะ” เมื่อรายงานจบ ลด
มือลง ถอยหลังเข้าที่เดิม ในกรณีที่ลูกเสือทุกคนมีอาวุธ ให้สั่ง “หมู่..... ตรง วันทยา-วุธ” ลูกเสือทุกคนทำ
วันทยาวุธ นายหมู่ลดมือลงคนเดียว ก้าวไปข้างหน้า ๑ ก้าว ทำวันทยาวุธอีกครั้งแล้วรายงานว่า “หมู่.....
พร้อมที่จะรับตรวจแล้วครับ/ค่ะ” เมื่อรายงานจบ ลดมือลง ถอยหลังเข้าที่เดิมแล้วทำวันทยาวุธอีกครั้ง แล้ว
สั่ง “เรียบ-อาวุธ” ผู้ตรวจจะตรวจตัวนายหมู่ก่อน แล้วจึงตรวจลูกหมู่ต่อไปขณะที่ตรวจลูกหมู่นั้น ให้นายหมู่
ตามไปด้วยเพื่อจะได้ทราบถึงข้อบกพร่องของลูกหมู่ เมื่อตรวจครบทุกคนแล้ว นายหมู่กลับเข้าที่ ทำ
วันทยหัตถ์อีกครั้ง ในกรณีที่ลูกเสือทุกคนมีอาวุธ ให้สั่ง “วันทยา-วุธ เรียบ-อาวุธ” จากนั้นสั่งลูกหมู่พัก
รองผู้กำกับที่ไปตรวจจะรายงานผลการตรวจให้ผู้กำกับทราบ คนไหนตรวจเสร็จก่อนก็ให้รายงาน
ก่อนโดยไม่ต้องรอกัน ถ้านายหมู่ตรวจเมื่อได้ยินคำสั่งผู้กำกับสั่งว่า “นายหมู่ตรวจ” ให้รองนายหมู่วิ่งอ้อม
ด้านหลังหมู่ของตนไปยืนแทนที่นายหมู่และทำหน้าที่เสมือนนายหมู่ ส่วนนายหมู่ให้ก้าวออกมาข้างหน้า
แถวของตน และทำหน้าที่เสมือนรองผู้กำกับ (วิธีตรวจก็เช่นเดียวกับรองผู้กำกับตรวจ) และเมื่อตรวจเสร็จ
แล้วให้ยืนรออยู่ก่อน จนเห็นว่าทุกหมู่ตรวจเรียบร้อยแล้วจึงวิ่งไปเข้าแถวหน้ากระดานหน้าผู้กำกับ (นายหมู่
บริการอยู่หัวแถว) เพื่อรายงานผลการตรวจ การรายงานให้รายงานทีละคนจากหัวแถวก่อน คนไหนจะ
รายงานให้ก้าวออกไปข้างหน้า ๑ ก้าว พร้อมกับทำวันทยหัตถ์ หรือทำวันทยาวุธแล้วแต่กรณี แล้วรายงาน
ผลการตรวจเสร็จแล้วลดมือลงถอยเข้าที่จนครบทุกคน แล้วผู้กำกับจึงสั่งเข้าที่ เมื่อนายหมู่วิ่งมาถึงให้รอง
นายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังกลับเข้าที่ตามเดิม

จากนั้น ผู้กำกับอาจจะพูดอะไรอีกเล็กน้อยก็ได้ แล้วสั่งแถวแยก โดยออกคำสั่งว่า “กอง-แยก” ให้
ลูกเสือทุกคนทำขวาหัน แล้วแยกย้ายกันไป
จงอย่าทำลายความหวังของใคร เพราะนั่นอาจจะเป็นความหวังชิ้นสุดท้ายของเขาก็เป็นได้
-----------------------------------------------------
ดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์จากซูเลียน กาแฟโสม,
ยาสีฟันว่านหางจระเข้,บียางค์,เวกิ-เวร่า,เครื่องกรองน้ำแร่,น้ำผลไม้เข้มข้น,น้ำนมถั่วเหลือง ซูเลียน พัทยา  www.healthylite.com

 


Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal